Primăria Valea Viilor

Convocare ședinta ordinară din data de 26.10.2017

19/10/2017

- Se convoacă Consiliul Local al comunei Valea Viilor , judeţul Sibiu , în
şedinţă ordinară pentru ziua de joi 26 octombrie 2017 , ora 09,00, ce va avea loc în sala de şedinţe Primariei Valea Viilor , strada Principala nr.342 cu următoarea :

ORDINEA DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept prin demisie a mandatului de
consilier local al domnului Porima Dorin ;
2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Cornea Cornel ;
3. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii nr.31/3/2016 privind constituirea Consiliului Local Valea Viilor;
4. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii nr.31/6/2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Valea Viilor , cu modificările şi completările ulterioare;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii ;
6. Proiect de hotărâre privind rectificare bugetară pe trim. IV 2017 ;
7. Informare privind modul de ducere la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local a comunei Valea Viilor pe trim. III. 2017;
8. Diverse ;Afiseaza toate din consiliul local...