Primăria Valea Viilor

Convocare ședinta extraordinară din data de 26.09.2017

19/09/2017

Se convoacă Consiliul Local al comunei Valea Viilor , judeţul Sibiu , în
şedinţă ordinară pentru ziua de joi 26 septembrie 2017 , ora 09,00, ce va avea loc în sala de şedinţe Primariei Valea Viilor , strada Principala nr.342 cu următoarea :

ORDINEA DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă ;
2. Proiect de hotărâre privind rectificare bugetară pe trim. III 2017 ;Afiseaza toate din consiliul local...