Primăria Valea Viilor

Minuta sedintei ordinare și HCL adoptate în data de 26.09.2017

27/09/2017
sed 26 sept .PDF |

  Descarcă


M I N U T A
Procesului verbal încheiat în ședința extraordinară a Consiliului Local Valea Viilor din data de 26 septembrie 2017

Având in vedere proiectele de hotărâri supuse spre aprobarea Consiliului local in ședința extraordinara, din data de 26 septembrie 2017 in urma discutiilor purtate si a votului exprimat au fost adoptate urmatoarele hotarari:

1. HOTĂRÂREA Nr. 40/2017 privind alegerea preşedintelui de şesdinţă ;
2. HOTĂRÂREA Nr. 41/2017 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III 2017 ;SECRETAR,
VIȘA MIRELA VIORICAAfiseaza toate din consiliul local...