Primăria Valea Viilor

Minuta sedintei extraordinare și HCL adoptate în data de 06.10.2017

07/10/2017
sed 6 oct.PDF |

  Descarcă


M I N U T A
Procesului verbal încheiat în ședința extraordinară a Consiliului Local Valea Viilor din data de 06 octombrie 2017

Având in vedere proiectele de hotărâri supuse spre aprobarea Consiliului local in ședința extraordinara, din data de 06 octombrie 2017 in urma discutiilor purtate si a votului exprimat au fost adoptate urmatoarele hotarari:

1. HOTĂRÂREA nr. 42 / 2017 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii ;
2. HOTĂRÂREA nr. 43 / 2017 privind rectificarea bugetului local pe trim. IV 2017 ;
3. HOTĂRÂREA nr. 44 / 2017 cu privire la aprobarea organigramei şi statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Valea Viilor, judetul Sibiu;
4. HOTĂRÂREA nr. 45 / 2017 privind modificarea HCL 13/2017 privind aprobarea devizului general şi a asigurării cofinanţării pentru obiectivul de investiţie “ Finalizarea lucrărilor de modernizare a străzilor din comuna Valea Viilor, localitate înscrisă în lista Patrimoniului Mondial UNESCO” prin redenumirea obiectivului de investiţie în “Reabilitarea şi modernizarea străzilor din comuna Valea Viilor, localitate înscrisă în lista Patrimoniului Mondial “ UNESCO”;SECRETAR,
VIȘA MIRELA VIORICAAfiseaza toate din consiliul local...