Primăria Valea Viilor

Minuta sedintei ordinare și HCL adoptate în data de 26.10.2017

27/10/2017
sed 26 oct.PDF |

  Descarcă


M I N U T A
Procesului verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Valea Viilor din data de 26 octombrie 2017

Având in vedere proiectele de hotărâri supuse spre aprobarea Consiliului local in ședința ordinara, din data de 26 octombrie 2017 in urma discutiilor purtate si a votului exprimat au fost adoptate urmatoarele hotarari:

1. HOTĂRÂREA nr. 46 / 2017 privind încetarea de drept prin demisie a mandatului de
consilier local al domnului Porima Dorin;
2. HOTĂRÂREA nr. 47 / 2017 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Cornea Cornel ;
3. HOTĂRÂREA nr. 48 / 2017 privind modificarea şi completarea Hotărârii nr.31/3/2016 privind constituirea Consiliului Local Valea Viilor ;
4. HOTĂRÂREA nr. 49 / 2017 privind modificarea şi completarea Hotărârii nr.31/6/2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Valea Viilor , cu modificările şi completările ulterioare ;
5. HOTĂRÂREA Nr. 50/2017 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii;
6. HOTĂRÂREA Nr. 51/2017 privind rectificarea bugetului local pe trim. IV 2017;


SECRETAR,
VIȘA MIRELA VIORICAAfiseaza toate din consiliul local...