Primăria Valea Viilor

Convocare ședinta extraordinară - festivă din data de 04.11.2017

01/11/2017

ROMANIA
JUDETUL SIBIU
COMUNA VALEA VIILOR
P R I M A R
C O N V O C A T O R
Nr. 1726 / 01.11.2017
În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 137 din data de 01 noiembrie 2017, și cu prevederile art.39, alin.4), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificarile si completările ulterioare, se convoacă Consiliului local al comunei Valea Viilor în ședință de extraordinară care va avea loc sâmbătă , 04 noiembrie 2017 orele 19,00 în sala “ ZALUL ROMÂNESC “ din Valea Viilor , strada Grui nr. 182, cu următoarea :

ORDINEA DE ZI :

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de înfrăţire între Comuna Valea Viilor , din judeţul Sibiu, România şi SatuL Plop, din Raionul Donduşeni, Republica Moldova .Afiseaza toate din consiliul local...