Primăria Valea Viilor

M I N U T A ședinței ordinare a Consiliului Local Valea Viilor din data de 29 martie 2018

02/04/2018
martie 1.PDF |

  Descarcă


martie 2.PDF |

  Descarcă


M I N U T A
Procesului verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Valea Viilor din data de 29 martie 2018

Având in vedere proiectele de hotărâri supuse spre aprobarea Consiliului local in ședința de îndată, din data de 29 martie 2018 in urma discutiilor purtate si a votului exprimat au fost adoptate urmatoarele hotarari:

1. HOTĂRÂREA Nr. 10/ 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă ;
2. HOTĂRÂREA Nr. 11/2018 pentru aprobare Regulament privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Valea Viilor pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în Romania ;
3. HOTĂRÂREA Nr. 12/2018 privind reorganizarea și funcționarea rețelei școlare pentru anul școlar 2018-2019 , de pe raza comunei Valea Viilor , judeţul Sibiu ;
4. HOTĂRÂREA Nr. 13/2018 privind stabilirea tarifelor pentru activităţile din componenţa serviciului de salubrizare furnizate în beneficiul utilizatorilor casnici şi non-casnici de pe raza unităţii administrativ-teritoriale – comuna Valea Viilor ;SECRETAR,
VIȘA MIRELA VIORICAAfiseaza toate din consiliul local...