Primăria Valea Viilor

Minuta sedinţei extraordinare 08.01.2019

08/01/2019
ianuarie I 2019 .PDF |

  Descarcă


M I N U T A
Procesului verbal încheiat în ședința extraordinară a Consiliului Local Valea Viilor din data de 08.01.2019

Având in vedere proiectele de hotărâri supuse spre aprobarea Consiliului local in ședința de extraordinară, din data de 08.01.2019 in urma discutiilor purtate si a votului exprimat au fost adoptate urmatoarele hotarari:

1. HOTĂRÂREA Nr. 1 / 2019 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local;SECRETAR,
VIȘA MIRELA VIORICAAfiseaza toate din consiliul local...