Primăria Valea Viilor

Minuta sedinţei ordinare 12.04.2019

12/04/2019
HCL aprilie.PDF |

  Descarcă


HCL aprilie 1.PDF |

  Descarcă


M I N U T A
Procesului verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Valea Viilor din data de 12.04.2019

Având in vedere proiectele de hotărâri supuse spre aprobarea Consiliului local in ședința de ordinară, din data de 12.04.2019 in urma discutiilor purtate si a votului exprimat au fost adoptate urmatoarele hotarari:

1. HOTĂRÂREA Nr. 17/ 2019 privind aprobarea bugetului local pe anul 2019;
2. HOTĂRÂREA Nr. 18/ 2019 privind mandatarea primarului comunei Valea Viilor ca reprezentant al comunei Valea Viilor în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze pentru aprobarea majorării de tarif solicitată de operatorul depozitului ecologic de deșeuri S.C. TRACON S.R.L;
3. HOTĂRÂREA Nr. 19/ 2019 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice pentru anul 2019 ;
4. HOTĂRÂREA Nr. 20/ 2019 privind aprobarea numărului de burse și al cuantumului unei burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat aferente semestrului II din anul școlar 2018-2019 ;
5. HOTĂRÂREA Nr. 21/ 2019 privind aprobarea indexărrii taxelor locale pentru anul fiscal 2020 ;
6. HOTĂRÂREA Nr. 22/ 2019 privind aprobarea devizului general actualizat - rest de executat la obiectivul de investitii : “ Construire Complex Medico-Social în comuna Valea Viilor, judeţul Sibiu” ;SECRETAR,
VIȘA MIRELA VIORICAAfiseaza toate din consiliul local...