Primăria Valea Viilor

Minuta sedinţei ordinare 27.06.2019

27/06/2019
HCL iunie.PDF |

  Descarcă


HCL iunie 1.PDF |

  Descarcă


M I N U T A
Procesului verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Valea Viilor din data de 27.06.2019

Având in vedere proiectele de hotărâri supuse spre aprobarea Consiliului local in ședința de ordinară, din data de 27.06.2019 in urma discutiilor purtate si a votului exprimat au fost adoptate urmatoarele hotarari:

1. HOTĂRÂREA Nr. 26/ 2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă;
2. HOTĂRÂREA Nr. 27/ 2019 aprobarea contului de execuţie trim. I 2019;
3. HOTĂRÂREA Nr. 28/ 2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investitii : „Reabilitarea și modernizarea străzilor din comuna Valea Viilor - Localitate înscrisă în lista patrimoniului mondial UNESCO, județul Sibiu” ;
4. HOTĂRÂREA Nr. 29/ 2019 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii ;


SECRETAR,
VIȘA MIRELA VIORICAAfiseaza toate din consiliul local...