Primăria Valea Viilor

Minuta sedinţei ordinare 28.02.2019

28/02/2019
februarie 2019.PDF |

  Descarcă


M I N U T A
Procesului verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Valea Viilor din data de 28.02.2019

Având in vedere proiectele de hotărâri supuse spre aprobarea Consiliului local in ședința de extraordinară, din data de 28.02.2019 in urma discutiilor purtate si a votului exprimat au fost adoptate urmatoarele hotarari:

1. HOTĂRÂREA Nr. 10/ 2019 privind reorganizarea și funcționarea rețelei școlare pentru anul școlar 2019-2020 , de pe raza comunei Valea Viilor,
judeţul Sibiu;
2. HOTĂRÂREA Nr. 11/ 2019 privind implementarea proiectului „Renovare sediul primărie, comuna Valea Viilor, sat Valea Viilor, jud. Sibiu, în parteneriat cu Fundaţia Mihai Eminescu Trust,”
3. HOTĂRÂREA Nr. 12/ 2019 privind mandatarea Primarului comunei Valea Viilor pentru formularea şi susţinerea în instanţă a unei acţiuni civile de reziliere a contractului de închiriere, încheiat cu Ganea Titiana;SECRETAR,
VIȘA MIRELA VIORICAAfiseaza toate din consiliul local...