Primăria Valea Viilor

Minuta sedinţei ordinare 28.03.2019

01/04/2019
martie 2019.PDF |

  Descarcă


M I N U T A
Procesului verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Valea Viilor din data de 28.03.2019

Având in vedere proiectele de hotărâri supuse spre aprobarea Consiliului local in ședința de extraordinară, din data de 28.03.2019 in urma discutiilor purtate si a votului exprimat au fost adoptate urmatoarele hotarari:

1. HOTĂRÂREA Nr. 13/ 2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă;
2. HOTĂRÂREA Nr. 14/ 2019 privind aprobarea modificării şi completării, începând cu 01.01.2019 a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, prin atribuire directă nr. 1/01.04.2009-364/27.04.2009 forma actualizată iulie 2015.
3. HOTĂRÂREA Nr. 15/ 2019 privind utilizarea excedentului din anii precedenţi pentru secţiunea dezvoltare ;
4. HOTĂRÂREA Nr. 16/ 2019 privind realizarea lucrărilor de canalizare în localităţiile Valea Viilor şi Motiş în cadrul Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă şi Apă Uzată în Regiunile Mediaş , Agnita şi Dumbrăveni, jud. Sibiu , propus spre finanţare în cadrul POIM ;SECRETAR,
VIȘA MIRELA VIORICAAfiseaza toate din consiliul local...