Primăria Valea Viilor

Minuta sedinţei ordinare 29.07.2019

29/07/2019
minuta.pdf |

  Descarcă


Având în vedere proiectele de hotărâri supuse spre aprobarea Consiliului local şi în urma discutiilor purtate şi a votului exprimat au fost adoptate urmatoarele hotarari:

1. HOTĂRÂREA Nr. 32/ 2019 privind aprobarea contului de execuţie trim. II 2019;
- 11 voturi pentru .
2. HOTĂRÂREA Nr. 33/ 2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investitii : „Construire COMPLEX MEDICO-SOCIAL Valea Viilor “ ;
- 11 voturi pentru .



Afiseaza toate din consiliul local...