Primăria Valea Viilor

Minuta sedinţei ordinare 30.05.2019

30/05/2019
HCL mai2019.PDF |

  DescarcăM I N U T A
Procesului verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Valea Viilor din data de 30.05.2019

Având in vedere proiectele de hotărâri supuse spre aprobarea Consiliului local in ședința de ordinară, din data de 30.05.2019 in urma discutiilor purtate si a votului exprimat au fost adoptate urmatoarele hotarari:

1. HOTĂRÂREA Nr. 23/ 2019 privind rectificarea bugetului local pe trim. I 2019;
2. HOTĂRÂREA Nr. 24/ 2019 privind aprobarea Actului Aditional la Statutul Asociației de Dezvoltare Inter-comunitară „ECO SIBIU”, precum si ap-robarea Statului actualizat al Asociației ;
3. HOTĂRÂREA Nr. 25/ 2019 privind desemnarea reprezentantului Comunei Valea Viilor în „Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Regiunea Târnavelor”
Secretar ,
Vişa Mirela Viorica


Afiseaza toate din consiliul local...