Primăria Valea Viilor

Minuta sedintei de îndată și HCL adoptate în data de 06.07.2018

06/07/2018
iulie de indata.PDF |

  Descarcă


M I N U T A
Procesului verbal încheiat în ședința de îndată a Consiliului Local Valea Viilor din data de 06.07.2018

Având in vedere proiectele de hotărâri supuse spre aprobarea Consiliului local in ședința de îndată din data de 06.07.2018 in urma discutiilor purtate si a votului exprimat au fost adoptate urmatoarele hotarari:

1. HOTĂRÂREA Nr. 26/2018 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii ;

2. HOTĂRÂREA Nr. 27 /2018 privind rectificarea bugetului local pe trim. III 2018 ;


SECRETAR,Afiseaza toate din consiliul local...