Primăria Valea Viilor

Minuta sedintei extraordinare și HCL adoptate în data de 04.01.2018

04/01/2018

M I N U T A
Procesului verbal încheiat în ședința de îndată a Consiliului Local Valea Viilor din data de 04 ianuarie 2018

Având in vedere proiectele de hotărâri supuse spre aprobarea Consiliului local in ședința de îndată, din data de 04 ianuarie 2018 in urma discutiilor purtate si a votului exprimat au fost adoptate urmatoarele hotarari:

1. HOTĂRÂREA Nr. 1/2018 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local ;SECRETAR,
VIȘA MIRELA VIORICAAfiseaza toate din consiliul local...