Primăria Valea Viilor

Minuta sedintei ordinare și HCL adoptate în data de 04.11.2017

06/11/2017
sed extraordinara 4 nov 2017.PDF |

  Descarcă


M I N U T A
Procesului verbal încheiat în ședința extraordinară a Consiliului Local Valea Viilor din data de 04 noiembrie 2017

Având in vedere proiectele de hotărâri supuse spre aprobarea Consiliului local in ședința extraordinara, din data de 04 noiembrie 2017 in urma discutiilor purtate si a votului exprimat au fost adoptate urmatoarele hotarari:

1. HOTĂRÂREA nr. 52 / 2017 privind aprobarea Acordului de înfrăţire între Comuna Valea Viilor, din judeţul Sibiu, România şi Satul Plop,din Raionul Donduşeni, Republica Moldova .

SECRETAR,
VIȘA MIRELA VIORICAAfiseaza toate din consiliul local...