Primăria Valea Viilor

Minuta sedintei ordinare și HCL adoptate în data de 11.12.2017

12/12/2017
sed ordinbara 11 dec 2017.PDF |

  Descarcă


M I N U T A
Procesului verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Valea Viilor din data de 11 decembrie 2017

Având in vedere proiectele de hotărâri supuse spre aprobarea Consiliului local in ședința ordinara, din data de 11 decembrie 2017 in urma discutiilor purtate si a votului exprimat au fost adoptate urmatoarele hotarari:

1. HOTĂRÂREA nr. 58 / 2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă;
2. HOTĂRÂREA nr. 59 / 2017 privind rectificarea bugetului local pe trim. IV 2017;
3. HOTĂRÂREA Nr. 60/2017 privind rectificarea bugetului local pe trim. IV 2017;
SECRETAR,
VIȘA MIRELA VIORICAAfiseaza toate din consiliul local...