Primăria Valea Viilor

Minuta sedintei ordinare și HCL adoptate în data de 12.02.2018

14/02/2018
HCL 6 , 9.PDF |

  Descarcă


HCL 7.PDF |

  Descarcă


HCL 8.PDF |

  Descarcă


M I N U T A
Procesului verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Valea Viilor din data de 12 februarie 2018

Având in vedere proiectele de hotărâri supuse spre aprobarea Consiliului local in ședința de îndată, din data de 12 februarie 2018 in urma discutiilor purtate si a votului exprimat au fost adoptate urmatoarele hotarari:

1. HOTĂRÂRE nr. 6 / 2018 privind mandatarea primarului comunei Valea Viilor ca reprezentant al comunei Valea Viilor în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze împotriva majorării de tarif solicitate de operatorul depozitului ecologic de deșeuri S.C. TRACON S.R.L. ;
2. HOTĂRÂRE nr. 7 / 2018 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice pentru anul 2018 ;
3. HOTĂRÂRE nr. 8 / 2018 privind aprobarea bugetului local pe anul 2018 ;
4. HOTĂRÂRE nr. 9 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „ (DRUMURI DE INTERES LOCAL)-EXTINDEREA ŞI MODERNIZAREA DRUMURILOR AGRICOLE DIN COMUNA VALEA VIILOR, JUDEŢUL SIBIU” – Faza DALI ;SECRETAR,
VIȘA MIRELA VIORICAAfiseaza toate din consiliul local...