Primăria Valea Viilor

Minuta sedintei ordinare și HCL adoptate în data de 21.06.2018

21/06/2018
iunie.PDF |

  Descarcă


M I N U T A
Procesului verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Valea Viilor din data de 21.06.2018

Având in vedere proiectele de hotărâri supuse spre aprobarea Consiliului local in ședința ordinară, din data de 21.06.2018 in urma discutiilor purtate si a votului exprimat au fost adoptate urmatoarele hotarari:

1. HOTĂRÂREA Nr. 24/2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă ;

2. HOTĂRÂREA Nr. 25/2018 privind aprobarea preţurilor de începere a licitaţiei de masă lemnoasă pentru patrizile ce uemează a fi valorificate prin licitaţie publică în anul 2018 ;


SECRETAR,
VIȘA MIRELA VIORICAAfiseaza toate din consiliul local...