Primăria Valea Viilor

Minuta sedintei ordinare și HCL adoptate în data de 22.12.2017

22/12/2017
sed extraordinara 22 dec 2017.PDF |

  Descarcă


M I N U T A
Procesului verbal încheiat în ședința extraordinară a Consiliului Local Valea Viilor din data de 22 decembrie 2017

Având in vedere proiectele de hotărâri supuse spre aprobarea Consiliului local in ședința extraordinara, din data de 22 decembrie 2017 in urma discutiilor purtate si a votului exprimat au fost adoptate urmatoarele hotarari:

1. HOTĂRÂREA nr. 61 / 2017 privind rectificarea bugetului local pe trim. IV 2017;
2. HOTĂRÂREA nr. 62 / 2017 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii ;
SECRETAR,
VIȘA MIRELA VIORICAAfiseaza toate din consiliul local...