Primăria Valea Viilor

Minuta sedintei ordinare și HCL adoptate în data de 23.11.2017

27/11/2017
sed ordinara 23 nov 2017.PDF |

  Descarcă


M I N U T A
Procesului verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Valea Viilor din data de 23 noiembrie 2017

Având in vedere proiectele de hotărâri supuse spre aprobarea Consiliului local in ședința ordinara, din data de 23 noiembrie 2017 in urma discutiilor purtate si a votului exprimat au fost adoptate urmatoarele hotarari:

1. HOTĂRÂREA nr. 53 / 2017 privind aprobarea numărului de burse și al cuantumului unei burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat aferente semestrului I din anul școlar 2017-2018 ;
2. HOTĂRÂREA nr. 54 / 2017 cu privire la aprobarea valorificării masei lemnoase provenită din fondul forestier aflat în proprietatea UAT Valea Viilor pentru anul 2018 ;
3. HOTĂRÂREA nr. 55 / 2017 privind stabilirea imppzitelor şi taxelor locale ,precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2018;
4. HOTĂRÂREA nr. 56 / 2017 privind revocarea HCL nr. 39/2017 privind aprobarea preluării în administrare pe perioadă determinată a faţadelor clădirilor din zona de protecţie al site UNESCO, în vederea accesării de fonduri prin programul POSDRU sau alte programe ;
5. HOTĂRÂREA nr. 57 / 2017 privind rectificarea bugetului local pe trim. IV 2017;

SECRETAR,
VIȘA MIRELA VIORICAAfiseaza toate din consiliul local...