Primăria Valea Viilor

Minuta sedintei ordinare și HCL adoptate în data de 25.01.2018

25/01/2018
HCL 1-5.pdf |

  Descarcă


M I N U T A
Procesului verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Valea Viilor din data de 25 ianuarie 2018

Având in vedere proiectele de hotărâri supuse spre aprobarea Consiliului local in ședința ordinară, din data de 25 ianuarie 2018 in urma discutiilor purtate si a votului exprimat au fost adoptate urmatoarele hotarari:

1. HOTĂRÂREA Nr. 2/2018 privind aprobarea număului de posturi de asistenţi personali , pentru anul 2018;
2. HOTĂRÂREA Nr. 3 /2018 privind aprobarea planului de acțiuni/lucrări de interes local pe anul 2018 pentru repartizarea orelor de muncă prestate de către persoanele majore, apte de muncă, din familia beneficiară de ajutor social ;
3. HOTĂRÂREA Nr. 4 /2018 privind actualizarea planului de analiză și acoperire a riscurilor;
4. HOTĂRÂREA Nr. 5 /2018 privind aprobarea contului de execuţie pe trim. IV ;Afiseaza toate din consiliul local...