Primăria Valea Viilor

Minuta sedintei ordinare și HCL adoptate în data de 25.10.2018

25/10/2018
octombrie.PDF |

  Descarcă


M I N U T A
Procesului verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Valea Viilor din data de 25.10.2018

Având in vedere proiectele de hotărâri supuse spre aprobarea Consiliului local in ședința de îndată, din data de 25.10.2018 in urma discutiilor purtate si a votului exprimat au fost adoptate urmatoarele hotarari:

1. HOTĂRÂREA Nr. 41/ 2018 privind execuţia bugetului pe trim III 2018 ;
2. HOTĂRÂREA Nr. 42/2018 privind rectificarea bugetului local pe pe trim. IV 2018


SECRETAR,
VIȘA MIRELA VIORICAAfiseaza toate din consiliul local...