Primăria Valea Viilor

Minuta sedintei ordinare și HCL adoptate în data de 26.04.2018

27/04/2018
aprilie 1.PDF |

  Descarcă


aprilie 2.PDF |

  Descarcă


M I N U T A
Procesului verbal încheiat în ședința de îndată a Consiliului Local Valea Viilor din data de 27.04.2018

Având in vedere proiectele de hotărâri supuse spre aprobarea Consiliului local in ședința de îndată, din data de 26.04.2018 in urma discutiilor purtate si a votului exprimat au fost adoptate urmatoarele hotarari:

1. HOTĂRÂREA Nr. 14/ 2018 privind aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile din bugetul local al comunei Valea Viilor pentru activităţi nonprofit de interes general pentru anul 2018 ;
2. HOTĂRÂREA Nr. 15/2018 privind aprobarea Planului Local de măsuri pentru gestionarea în anul 2018 a problematicii legate de combaterea transmiterii bolii Lyme prin înțepătura de căpușe;
3. HOTĂRÂREA Nr. 16/2018 privind aprobarea numărului de burse și al cuantumului unei burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat aferente
semestrului II din anul școlar 2017-2018;
4. HOTĂRÂREA Nr. 17/2018 privind aprobarea contului de execuţie pe trim. I. 2018;
5. HOTĂRÂREA Nr. 18/2018 privind însuşirea ”Declarației de Unire cu Republica Moldova” ;
6. HOTĂRÂREA Nr. 19/2018 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii ;
7. HOTĂRÂREA Nr. 20/2018 privind implementarea proiectului „Modernizarea și dotarea centrului de asistență medicală comunitară și socială Valea Viilor prin reabilitare și modernizare clădire existentă “ și încheierea parteneriatului între Comuna Valea Viilor și Comuna Micăsasa în vederea depunerii proiectului pentru finanțare nerambursabilă în cadrul - PROGRAMULUI NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020 - MĂSURA M5/6B - INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURA SOCIALĂ ȘI INTEGRAREA MINORITĂȚILOR LOCALE, din cadrul SDL GAL Podișul Mediașului ;
8. HOTĂRÂREA Nr. 21/2018 privind rectificarea buigetului local pe trim. II. 2018;SECRETAR,
VIȘA MIRELA VIORICAAfiseaza toate din consiliul local...