Primăria Valea Viilor

Minuta sedintei ordinare și HCL adoptate în data de 26.07.2018

26/07/2018
iulie.PDF |

  Descarcă


M I N U T A
Procesului verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Valea Viilor din data de 26.07.2018

Având in vedere proiectele de hotărâri supuse spre aprobarea Consiliului local in ședința ordinare din data de 26.07.2018 in urma discutiilor purtate si a votului exprimat au fost adoptate urmatoarele hotarari:


1. HOTĂRÂREA Nr. 28 /2018 privind aprobarea contului de execuţie pe trim. III 2018 ;

SECRETAR,
VIȘA MIRELA VIORICAAfiseaza toate din consiliul local...