Primăria Valea Viilor

Minuta sedintei ordinare și HCL adoptate în data de 27.09.2018

02/10/2018
septembrie.PDF |

  Descarcă


M I N U T A
Procesului verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Valea Viilor din data de 27.09.2018

Având in vedere proiectele de hotărâri supuse spre aprobarea Consiliului local in ședința de îndată, din data de 27.09.2018 in urma discutiilor purtate si a votului exprimat au fost adoptate urmatoarele hotarari:

1. HOTĂRÂREA Nr. 36/ 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă ;
2. HOTĂRÂREA Nr. 37/2018 cu privire aprobarea organigramei şi a statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Valea Viilor, judetul Sibiu ;
3. HOTĂRÂREA Nr. 38/2018 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanţie nr.533/17.12.2014 din partea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii ;
4. HOTĂRÂREA Nr. 39 / 2018 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanţie nr.536/16.12.2015 din partea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii ;
5. HOTĂRÂREA Nr. 40 /2018 privind rectificare bugetară pe trim. IV 2018 ;SECRETAR,
VIȘA MIRELA VIORICAAfiseaza toate din consiliul local...