Primăria Valea Viilor

Minuta sedintei ordinare și HCL adoptate în data de 29.11.2018

29/11/2018
HCL noiembrie.PDF |

  Descarcă


HCL noiembrie 1.PDF |

  Descarcă


M I N U T A
Procesului verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Valea Viilor din data de 29.11.2018

Având in vedere proiectele de hotărâri supuse spre aprobarea Consiliului local in ședința de îndată, din data de 25.10.2018 in urma discutiilor purtate si a votului exprimat au fost adoptate urmatoarele hotarari:

1. HOTĂRÂREA Nr. 43/ 2018 privind aprobarea numărului de burse și al cuantumului unei burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat aferente semestrului I din anul școlar 2018-2019;
2. HOTĂRÂREA Nr. 44/2018 privind aprobarea “Regulamentului de organizare şi funcţionare al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Viilor „;
3. HOTĂRÂREA Nr. 45/2018 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al Comunei Valea Viilor si a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia ;
4. HOTĂRÂREA Nr. 46/2018 privind mandatarea primarului comunei Valea Viilor ca reprezentant al comunei Valea Viilor în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze pentru aprobarea „Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru Judeţul Sibiu ;


SECRETAR,
VIȘA MIRELA VIORICAAfiseaza toate din consiliul local...