Primăria Valea Viilor

Minuta sedintei ordinare și HCL adoptate în data de 31.01.2019

04/02/2019
ianuarie II 2019.PDF |

  Descarcă


M I N U T A
Procesului verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Valea Viilor din data de 31.01.2019

Având in vedere proiectele de hotărâri supuse spre aprobarea Consiliului local in ședința de extraordinară, din data de 31.01.2019 in urma discutiilor purtate si a votului exprimat au fost adoptate urmatoarele hotarari:

1. HOTĂRÂREA Nr. 2/2019 privind aprobarea numărului de posturi de asistenți personali, pentru anul 2019;
2. HOTĂRÂREA Nr. 3/2019 privind aprobarea planului de acțiuni/lucrări de interes local pe anul 2019 pentru repartizarea orelor de muncă prestate de către persoanele majore, apte de muncă, din familia beneficiară de ajutor social ;
3. HOTĂRÂREA Nr. 4 /2019 privind actualizarea planului de analiză și acoperire a riscurilor;
4. HOTĂRÂREA Nr. 5/ 2019 privind aprobarea contului de execuție a trim. IV 2019 ;
5. HOTĂRÂREA Nr. 6/2019 privind aprobarea Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, pe semestrul II al anului 2018 ;
6. HOTĂRÂREA Nr. 7/2019 privind însuşirea inventarului bunurilor din patrimoniul public si privat al comunei Valea Viilor la data de 31 decembrie 2018 ;
7. HOTĂRÂREA Nr. 8/2019 privind modificarea şi completarea HCL 35/2018 cu privire la implementarea proiectului „Dotare cabinet stomatologic – Complex Medico Social Valea Viilor „ în vederea depunerii proiectului pentru finanțare nerambursabilă în cadrul – PROGRAMULUI NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020 – MĂSURA M5/6B – INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURA SOCIALĂ ȘI INTEGRAREA MINORITĂȚILOR LOCALE, din cadrul SDL GAL Podișul Mediașului ” ;
8. HOTĂRÂREA Nr. 9/2019 privind modificarea și includerea în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Valea Viilor județul Sibiu ;


SECRETAR,
VIȘA MIRELA VIORICAAfiseaza toate din consiliul local...