Primăria Valea Viilor

Minuta sedintei ordinare și HCL adoptate în data de 31.05.2018

04/06/2018
mai.PDF |

  Descarcă


M I N U T A
Procesului verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Valea Viilor din data de 31.05.2018

Având in vedere proiectele de hotărâri supuse spre aprobarea Consiliului local in ședința ordinară, din data de 31.05.2018 in urma discutiilor purtate si a votului exprimat au fost adoptate urmatoarele hotarari:

1. HOTĂRÂREA Nr. 22/ 2018 privind aprobarea organigramei şi statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Valea Viilor, judetul Sibiu pe anul 2018 .

2. HOTĂRÂREA Nr. 23/2018 privind aprobarea actualizării Listelor de investiții prioritare în cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastucturii de apă și apă uzată din județul Sibiu, regiunea Nord și Nord – Est, în perioada 2014 – 2020, și asigurarea cotei de cofinanțare 1% din bugetul local a proiectului Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Sibiu, regiunea Nord și Est, în perioada 2014-2020.


SECRETAR,
VIȘA MIRELA VIORICAAfiseaza toate din consiliul local...