Primăria Valea Viilor

ANUNŢ - proiect de act normativ:

hcl gunoi.pdf |

  Descarcă


26/05/2017

ANUNŢ
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, se aduce la cunoştinţă publică următorul proiect de act normativ:

Proiect de hotărâre privind stabilirea şi sancţionarea unor contravenţii pe raza administrativ teritorială al comunei Valea Viilor,

Proiectul de hotărâre cu documentaţia de bază pot fi consultate:
- pe site-ul Primăriei vomunei Valea Viilor la adresa http://www.valea-viilor.ro, secţiunea - Stiri ,
- la sediul Primăriei comunei VALEA Viilor , str. Principală nr.342(panoul de afişaj),
Proiectul de hotărâre se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Primaria comunei Valea Viilor .
Potrivit art.7.alin(2) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa publică în administraţia publică, republicată, ”Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţă publicului, în condiţiile alin.(1), cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autorităţile publice...”
În conformitate cu prevederile art.7.alin.(4) din Legea nr.52/2003,începând cu data afişării- 25.05.2017 şi până la data de 26.06.2017 se pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.
Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de hotărâre, se vor transmite:
- prin scrisori transmise prin poştă la adresa Primăriei comunei Valea Viilor, str. Principală nr.342,
- prin email la adresa: primariavv@yahoo.com
- prin fax la nr. 0269-515199
- depuse la Primăria comunei Valea Viilor

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de hotărâre, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.
Opiniile tuturor factorilor interesaţi de acest proiect vor fi prelucrate pentru a definitiva o formă finală a proiectului ce va fi înaintat Consiliului Local Valea Viilor.
Persoana responsabilă cu primirea propunerilor, sugestiilor şi opiniilor formulate şi transmise în scris, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice: Vișa Mirela Viorica. Aşteptăm cu interes poziţia dumneavoastră referitoare la acest proiect, precum şi propunerile şi observaţiile, care vor purta menţiunea:“Recomandare la proiect de act normativ”Afiseaza toate stirile...