Primăria Valea Viilor

Proiecte finalizate în anul 2016

22/03/2016

MĂSURA 322 – „ Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”
Măsura 322 se încadrează în Axa III – „Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale”

I . Proiectul integrat „MODERNIZAREA SI RENOVAREA CAMINULUI CULTURAL DIN COMUNA VALEA VIILOR, LOCALITATEA VALEA VIILOR, JUD. SIBIU” cu valoare de 293.829 ron.

II. Proiectul integrat „MODERNIZAREA SI RENOVAREA CAMINULUI CULTURAL DIN COMUNA VALEA VIILOR, LOCALITATEA MOTIS, JUD. SIBIU” cu valoare de 194.923 ron .

Obiectiv : Investiţii de renovare, modernizare a aşezămintelor culturale, în vederea promovării patrimoniului cultural .
Ordinul de începere a lucrărilor a fost dat în luna mai 2015, iar astăzi, 21 martie 2016 a avut loc recepția la terminarea lucrărilor .

Investițiile pe banii europeni dau roade și în Comuna Valea Viilor .

Alăturat sunt câteva imagini cu căminele culturale din luna mai 2015, înainte de începerea lucrărilor, din timpul lucrărilor și imagini de la recepția lucrărilor .Afiseaza toate stirile...