Primăria Valea Viilor

Informare privind obiectivului de investiții " MODERNIZAREA RETELEI STRADALE ”

04/04/2016

În anul 2015, la obiectivul " MODERNIZAREA RETELEI STRADALE IN COMUNA VALEA VIILOR, JUD. SIBIU " s-au demarat lucrările de modernizare poduri în localităţiile Valea Viilor şi Motis. În timpul lucrarilor de pregatire a cotei de fundare s-a observat faptul că terenul , la cota de fundare, nu este optim pentru realizarea pilotilor benotto prevăzuți în proiect. S-a realizat suplimentar, un studiu geotehnic pentru fiecare pod în parte, iar în urma studiului s-a observat nevoia de a realiza adâncime de forare suplimentar celei initiale, aceasta datorandu-se instabilităţii terenului.
Soluţia finală a fost realizarea de foraje cu adâncime variabilă între 8-18 m pe o raza de 1080 cm si înglobarea plăcii radier în cheson armat de beton.
Solutia finala de proiectare va fi predată în cursul lunii aprilie, urmand a se demara fazele următoare de realizare a podurilor.
Începerea lucrărilor la poduri se vor desfășura începând sfârșitul lunii aprilie.
În cursul anului 2015 au fost pregătite pentru asfaltare strazile din localitatea Valea Viilor, în acest sens au fost montate trotuarele și rigolele, Pentru strazile unde sunt probleme legate de conductele de gaz vor fi demarate lucrări, imediat ce E-ON Gaz va soluționa problemele și avem un ” aviz conform” din partea lor .
În satul Motiș au început lucrări de pregătire pentru asfaltare prin montare trotuare și rigole de la intrarea în localitate. În lunile mai - iunie 2016 se vor face lucrări de asfaltare.
Ne cerem scuze pe această cale pentru că s-a creat un puternic disconfort pentru locuitorii din Valea Viilor și Motiș si sperăm ca în termen de 3 luni rețeaua stradală a comunei să fie finalizată .
Imagini cu lucrarile executate privind podurile, trotuarele, rigole .Afiseaza toate stirile...