Primăria Valea Viilor

Festivalul „Marțian Negrea”, ediția a XIII-a VALEA VIILOR

08/11/2016

A XIII-a ediţie a festivalului „Marţian Negrea” cu „Patrimoniu şi tradiţii”, de Sf. Mihail şi Gavriil!
Articol publicat de domnul Marius HALMAGHI în ”Tribuna” Sibiu :
În urmă cu 13 ani, festivalul „Marţian Negrea” s-a născut din dorinţa comunităţii de a aniversa – anual - un înaintaş, devenit celebru prin propria-i activitate. Toţi vorumlocenii sunt de acord că omul şi compozitorul Marţian Negrea îi reprezintă, participând cu mic şi mare la o sărbătoare care a devenit a întregii comune. Planificată a se ţine – de regulă – de Sf. Mihail şi Gavriil - sărbătoarea este unică în judeţul Sibiu; deşi la nivel local şi judeţean ne putem mândri cu o serie de personalităţi culturale de renume naţional (chiar mondial), nici o localitate nu a dedicat unei personalităţi un festival, majoritatea rezumându-se la organizarea de expoziţii sau conferinţe.

Ţinându-se toamna, Valea Viilor nu confundă sărbătoarea cu un festival al recoltei sau cu festivalurile produselor agri­cole de sezon. Încă de la început s-a dorit ca festivalul să-şi păs­tre­ze o linie clară, fiind dedi­cat conservării memoriei marelui compozitor, fiu al satului intrat în patrimoniul imaterial al personalităţilor naţionale. Nu ştim ca cineva să fi făcut o cercetare în domeniu, dar se poate afirma – fără falsă modestie – că în România nu există cămin cultural comunal, exceptând Valea Viilor, în care să răsune, în fiecare an, sau chiar mai des - acorduri de muzică clasică. Vă invităm să participaţi în Valea Viilor la aceste specta­cole şi vă garantăm că veţi recu­noaşte un public extrem de receptiv la acest tip de mu­zică! Ca în fiecare an, şi acum, la manifestări a participat prof. dr.Miruna Negrea - nepoata ilustrului compozitor, care şi-a reînnodat promisiunea de a dona obiecte aparţinând marelui bunic, pentru mobila­rea unui muzeu memorial local, organizat într-un spaţiu adecvat.
Iată că iniţiativa din 2003, a primarului Ilie-Avram Pinte, a prins rădăcini şi a continuat, organizatorii fiind – an de an – aceiaşi: Consiliul Local şi Primăria comunei Valea Viilor, Biserica Ortodoxă cu hramul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril, Şcoala cu clasele I-VIII "Marţian Negrea", Fundaţia "Marţian Negrea" şi Asociaţia Ecomu­zeul Regional Sibiu. Manifes­tarea a fost sprijinită financiar de Consiliul Judeţean Sibiu, fiind inclusă în agenda cultu­rală judeţeană. Cu ediţia a XIII-a festivalul a depăşit faza pubertăţii, adolescenţa mani­festării urmând ciclul vieţii umane; această ediţie a reprezentat şi începutul unui proces de maturizare şi reflec­ţie privind destinele comuni­tăţii. În ultimii ani noutatea absolută este „Şezătoarea” organizată sâmbăta seara; la iniţiativa părintelui paroh, în sala Zalului, comunitatea şi invitaţii se întâlnesc pentru a-şi împărtăşi proiectele şi gândurile (după un an de zile), în cadrul sim­pozio­nului. Subi­ectul dezba­terilor au fost te­matica traseului de vizitare a comunei: „Patri­mo­niu şi tra­diţii” dar şi între­barea „De ce iubim Valea Viilor?”. Traseul marcat în comună a fost implementat cu fonduri euro­pene pentru a cunoaşte şi înţelege o comu­nitate româ­nească autentică, în mijlocul căreia se păstrează vechea cetate fortificată; chiar şi astăzi, puţini (turişti sau localnici) înţeleg că nu numai biserica este sit UNESCO, ci întreaga localitate este înscrisă pe listele patrimoniului mon­dial. Preşedintele GAL Podişul Mediaşului, Ovidiu Drăguşanu a prezentat succint noile măsuri prin care se pot finanţa proiectele în teritoriu, comuna ocupând locul doi, în zonă, la accesarea fondurilor euro­pene.
În continuare toţi cei prezenţi au ţinut să se bucure împre­ună de momentele de relaxare şi destindere specifice săr­bătorilor satului; cântecul, jocul şi voia bună au fost asigurate de ansamblurile şi formaţiile prezente la festival. În seara de sâmbătă, şezătoarea a fost atent organizată şi coordonată de preotul Petru Acatrinei - cu sprijinul comunităţii - spaţiul fiind împodobit cu expoziţiile artiştilor plastici Mircea şi Radu Ignat, Adrian Matei, respectiv a artiştilor locali Paul Gâdea şi Nicoleta Doda, dar şi a desenelor clasei externe coordonate de Eugenia Pârlea din cadrul Şcolii Populare de Artă şi Meserii “Ilie Micu”; în sala mică devenită neîncăpătoare au cântat şi jucat atât corurile din Valea Viilor cât şi invitaţii, membrii grupului folcloric “Someşul” din oraşul Jibou (judeţul Sălaj), condus de directorul Mihai Petriş, mo­mentele umoristice fiind asigurate de celebrii “Nănaşi”. Acordurile muzicii populare au răsunat până târziu în noapte, semn că toţi se pregătesc pentru marea sărbătoare oficială.
Duminică dimineaţa, comu­na s-a animat încă de la primele ore, respectându-se programul manifestărilor. Îmbrăcaţi popular – pe toată durata sărbătorii -, atât localnicii cât şi invitaţii au participat la Slujba Liturgică în Biserica Ortodoxă, aici fiind prezent şi grupul “Organizaţia Tinerilor Sibieni“, coordonaţi de profe­sor Carmen Jinariu. Agapa creştină a reumplut zalul românesc, parada portului popular reuşind să strângă participanţii la marele spec­tacol hipic “Toni show”, orga­nizat în curtea şcolii, de tânărul şi ambiţiosul Anton Bichiş. El demonstrează că tinerii pot avea şi alte preocupări decât internetul, pasiunea pentru călărie şi demonstraţiile hipice fiind rar întâlnită în mediul rural sibian. Nu este deloc exclus ca succesul concursului internaţional hipic „Transyl­vania Horse Show” (anual, în Prod) să „contamineze” tinerii din ţinutul Târnavelor, încura­jându-i să păstreze modul de viaţă tradiţional. Tradiţie au devenit şi fotografiile de grup la monumentul compozitorului Marţian Negrea, amintirile fiind păstrate de toţi participanţii.

Proaspăt modernizat, cămi­nul cultural din Valea Viilor a fost spaţiul ideal de desfă­şurare a programului cultural artistic. Duminica după-masa, într-o sală arhiplină, primarul Ilie-Avram Pinte a deschis manifestarea, primul punct din program fiind concertul de pian susţinut de artistul local Mihnea Becea. Pe rând au cântat şi jucat atât localnicii cât şi invitaţii: elevii Şcolii Gim­naziale "Marţian Negrea" (coordonaţi de Dorina Tarcea şi Valer Burnete), membrii corului Bisericii Ortodoxe, artişti locali, ansam­blul folcloric “Someşul” al Casei de Cultură a Oraşului Jibou, grupul umoristic „Nă­naşii” - care au încălzit atmo­sfera cu umorul lor fin -, grupul folcloric “Chei- le Olte­ţului” din comuna Polovragi, în frunte cu primarul Gheorghe Epure (instructor coregraf Andreea David), membrii Clubului Elevilor “Florile Târnavelor” de la Casa de Cultură a muni­cipiului Mediaş (sub coordo­narea profesorului Claudiu Simon), ansamblul folcloric “Perla Târnavelor” Mediaş (coregraf Ionel Cioc, dirijor Marin Sicoe). Nu în ultimul rând, îi amintim pe soliştii vocali Luminiţa Dejan, Iulia Teodora Lapadat, Lorena Filipescu, cu parti­ciparea extraordinară a cân­tăreţului cu voce de aur, Robert Târnăveanu!
Au ţinut să fie prezenţi la o parte din manifestări o serie de oficialităţi publice: senatorul Viorel Arcaş, deputatul Ioan Axente, primarul municipiului Mediaş - Gheorghe Roman, preşedintele PSD Sibiu - Ovidiu Sitterli dar şi primari ai comunelor din G.A.L. Podişul Mediaşului: Târnava, Hoghilag, etc. Întregul spectacol a fost prezentat de viitoarea jurnalistă locală, Carmen Buchendrea, studentă în Sibiu la facultatea de profil.
De ce LA MULŢI ANI? Pentru că ziua de 8 noiembrie este ziua comunei Valea Viilor, o zi pe care comuna o sărbă­toreşte, aşa cum întreaga Românie are pe 1 Decembrie, ziua naţională. Despre ziua de 1 Decembrie părintele Petru Acatrinei zicea că este «ziua noastră a tuturor celor ce “din mila Sfântului, facem umbră pământului” românesc» şi în care «Ne gândim plini de recunoştinţă la milioanele de români care s-au jertfit într-o formă sau alta, în decursul istoriei, pentru ca nouă, celor de azi să ne fie bine“ spunând “DOAMNE, OCROTEŞTE-I PE ROMÂNI!».
Nu ne rămâne decât să ur­măm exemplul familiei pă­rintelui Acatrinei; acesta - mi­litând pentru viitorul satului - este prin bogata familie - opt copii (şapte băieţi şi o fată) - un exemplu excepţional de smerenie, răbdare şi dra­goste, pentru întreaga comunitate!

Marius HALMAGHIAfiseaza toate stirile...