Primăria Valea Viilor

Acord de colaborare cu Judeţul Sibiu

27/03/2017

În perioada 13-16 martie 2017, o delegaţie a Judeţului Sibiu, condusă de preşedinta Consiliului Judeţean Sibiu, Daniela Cîmpean, au întreprins o vizită oficială de lucru în raionul Donduşeni pentru semnarea unui acord de cooperare între Judeţul Sibiu şi raionul Donduşeni.Evenimentul a prilejuit, concret, demararea unei serii de discuţii despre principalele domenii de interes pentru cooperare, cu accent pe integrarea europeană şi facilitatea accesării fondurilor europene.Din componenţa delegaţiei au făcut parte 10 persoane din administraţia publică, printre care administratorul public Sebastian Dotcoş, şefa Serviciului Strategii din cadrul Consiliului Judeţean Dana Lupică, consilierii judeţenii Răzvan Slavu şi Christine Manta-Klmens, dar şi primarii localităţilor Valea Viilor-Avram Pinte, Axente Sever-Marius Grecu şi Bazna-Lucian Scumpu.
Avînd în vedere caracterul special al relaţiilor dintre Romania şi R.M., conferit de comunitatea de limbă, istorie, cultură şi tradiţii, în cadrul întîlnirii de lucru, dl Chiriac Victor, preşedintele raionului Donduşeni şi dna Daniela Cîmpean au semnat oficial Acordul de cooperare în prezenţa membrilor delegaţiei de peste Prut, a consilierilor raionali, a şefului-adjunct al OT Edineţ al Cancelariei de Stat a R.M. Lilia Gandrabura, Valeriu Casapu, vicepreşedintele raionului, primarilor localităţilor donduşenene, reprezentanţilor serviciilor desconcentrate-n teritoriu.
Părţile semnatare ale acestui Acord de Cooperare au convenit asupra urm:Direcţii Principale de Colaborare:
-Identificarea, susţinerea şi consolidarea metodelor şi acţiunilor comune între cele două părţi în domeniul dezvoltării durabile şi sprijin pentru elaborarea unei strategii de dezvoltare ptr integrarea Europeană şi facilitatea accesării fondurilor europene;
-Realizarea şi finanţarea unor proiecte pentru obiective de investiţii pentru programe comune culturale, sportive, de tineret şi educaţionale.Programul vizitei delegaţiei Consiliului Judeţean Sibiu în rai.Donduşeni a mai inclus vizionarea expoziţiei şcolii de arte, evaluarea în concert a colectivelor artistice de copii:fanfara, ansamblalul de fluieriste, ansamblul , de dans „Mărunţica”, precum şi evaluarea elevilor Şcolii de Arte Martin Garabagiu, Inesa Vexler, Marina Carpov.Membrii delegaţiei din Sibiu au întreprins o vizită în s. Ţaul, ghidaţi de preşedintele raionului V.Chiriac, consilierul raional Vadim Lesnic, primarii Aurel Guţanu-s.Plop, Mariana Chiriac-s.Climăuţi.În această localitate, obiecte ale vizionării au fost edificiul primăriei, parcul dentrologic , conacul Pommer, Palatul de cultură, Colegiul Agricol.În urm.zi, prietenii din ţară vecină au fost însoţiţi de vicepreşedintele raionului V.Casapu şi consilierii raionali Ion Munteanu, Veaceslav Casian în excursie la cetatea Sorocii, complexul Sfînt „Lumînarea recunoştinţei” în s.Pocrovca şi la Mănăstirea de maici „Adormirea Maicii Domnului” din satul Călărăşăuca.

Mesajul Președintelui
Sînt onorat, fiind ales în calitate de Preşedinte al raionului Donduşeni. Mulţumesc tuturor Dumneavoastră, stimaţi consilieri, că mi-aţi acordat vot de încredere de a fi la conducerea raionului cu un mandat de 4 ani.
Raionul Donduşeni cîndva a fost unul din cele mai mari, acum e unul mic, dar cu probleme cotidiene mari. Eu vă îndemn împreună să fim puternici, să facem faţă timpurilor şi cerinţelor. Să nu uităm că în spatele nostru stau alegătorii, care aşteaptă de la noi o comunicare largă şi eficientă, să le aducem prosperitate şi un viitor mai bun.
Sper la o conlucrare constructivă şi cu fracţiunile de opoziţie din cadrul Consiliului raional. Apreciez susţinerea prin vot a ex-preşedintelui raionului Anastasie Pavlov, căruia alegătorii i-au încredinţat această fincţie pe o perioadă de trei mandate.
Eu sînt la început de mandat şi am drept obiective primordiale realizări concrete în infrastructura raionului, cu atrageri de investiţii şi implementări de proiecte în domeniul social, economic şi cultural. Susţin cursul de integrere în Europa a ţării noastre, promovat de Guvernul Republicii Moldova.

________________________________________Afiseaza toate stirile...