Bun venit in Comuna Valea Viilor

ALEGERI LOCALE 2020

24 septembrie 2020

Biroul Electoral de Circumscripție nr. 63 – comuna Valea Viilor

Numărul  165/24.09.2020

PROCES VERBAL DE ȘEDINȚĂ

 DIN DATA  DE 24 septembrie 2020, ora 16.00

 

La ședință participă următorii membri ai Biroului Electoral de Circumscripție nr. 63 – comuna Valea Viilor :

 1. Vîlcea Lucian George – președinte;
 2. Bîrză Nicolae Traian – locțiitor;
 3. Porima OLiliana – membru;
 4. Man Elena-Viorica – membru;
 5. Butian Adriana – membru;
 6. Sărășan Roxana – Maria – membru;
 7. Anton Viorica-Anastasia – membru;
 8. Rusu Maria – membru;
 9. Hentea Anişoara – membru.

Membrii  au fost convocați telefonic/prin SMS/personal la data de 23  septembrie 2020, pentru data de azi, potrivit convocatorului de la dosar, în conformitate  cu dispozițiile art.  5 din Hotărârea nr 2/2020 a Biroului Electoral Central privind Regulamentul de funcționare  a birourilor electorale .

Potrivit art. 42 din Legea nr 115/2015 și art. 3 din Hotărârea nr 2/2020 a Biroului Electoral Central privind Regulamentul de funcționare a birourilor electorale, birourile electorale lucrează în prezența majorității membrilor care le compun și adoptă hotărâri cu votul majorității membrilor prezenți. Dată fiind prezența mai sus arătată, se constată că sunt îndeplinite condițiile legale pentru desfășurarea activității.

La ședință participă și d-na Racoți Marcela Brândușa, locțiitorul biroului electoral al secției de votare nr. 373, și d-na Avram Maria, președinta biroului electoral al secției de votare nr. 374.

În conformitate cu dispozițiile  art. 6 din  Hotărârea nr 2/2020 a Biroului Electoral Central privind Regulamentul de funcționare a birourilor electorale, președintele Biroului Electoral de Circumscripție propune spre aprobarea membrilor biroului  proiectul ordinii de zi:

 1. Completarea birourilor electorale ale secțiilor de votare cu reprezentanții competitorilor electorali, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. 4 din Legea 115/2015 și pct. 86 din Anexa la HG 576/2020 pentru aprobarea programului calendaristic al alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020

Membrii biroului nu au de formulat alte propuneri cu privire la ordinea de zi. Ordinea de zi propusă  se aprobă  cu vot unanim al membrilor prezenți.

În conformitate  cu dispozițiile art. 7 din Hotărârea nr 2/2016  a Biroului Electoral Central privind Regulamentul de funcționare  a birourilor electorale  se supune dezbaterilor problema înscrisă pe ordinea de zi.

În acest sens, președintele Biroului Electoral de Circumscripție aduce la cunoștința celor prezenți și dispozițiile legale incidente în materie: art. 30 din Legea 115/2015, art. 4 din Legea 135/2020 – care impune o  derogare legată de numărul membrilor secțiilor de votare pentru alegerile locale din anul 2020: maxim 11 membrii (președinte, locțiitor, și 9 membrii), dar și Hotărârile BEC incidente în materie : Hotărârea BEC 77/2020, Hotărârea BEC 110/2020 și Hotărârea BEC 111/2020.

Se aduce la cunoștința celor prezenți că, la nivelul Circumscripției Electorale sunt 2 secții de votare, Secția nr. 373 – Valea Viilor, și Secția nr. 374 – Motiș, prezentându-se acestora adresa Primăriei Comunei Valea Viilor înregistrată la BEC Valea Viilor sub numărul 113/10.9.2020.

Se aduce la cunoștința celor prezenți și faptul că au fost desemnați președinții și locțiitorii acestor secții de votare, după cum urmează:

Comuna VALEA VIILOR 373 Cămin Valea Viilor Președinte ŞOPTEREAN RALUCA
Comuna VALEA VIILOR 373 Cămin Valea Viilor Locțiitor RACOŢI MARCELA-BRÎNDUŞA
Comuna VALEA VIILOR 374 Cămin Motiș Președinte AVRAM MARIA
Comuna VALEA VIILOR 374 Cămin Motiș Locțiitor GHIORCOŞ-PANĂ ADRIANA

În final, am adus la cunoștința celor prezenți propunerile formulate de competitorii electorali pentru membrii birourilor secțiilor de votare , după cum urmează:

 • Partidul Social Democrat, prin adresa cu numărul 134/31.08.2020, înregistrată la BEC 63 Valea Viilor sub numărul 112/10.09.2020, a formulat următoarele propuneri:
  • Secția 373 Valea Viilor:
   • Bobar Doina –Liliana – titular;
   • Lup Nicolae Livius – rezervă;
  • Secția 374 Motiș:
   • Burcea Costel Adalbert – titular;
   • Rădac Maria – Ramona – rezervă;
  • Partidul Național Liberal, prin adresa fără număr din 11.09.2020, înregistrată la BEC 63 Valea Viilor sub numărul 117/11.09.2020 și precizată prin informarea înregistrată cu numărul 147/20.09.2020, a formulat următoarele propuneri:
   • Secția 373 Valea Viilor:
    • Lăcătuș Alina – titular;
    • Bănică Ion – rezervă;
   • Secția 374 Motiș:
    • Rus Rodica – titular;
    • Lăcătuș Andrei – rezervă;
   • Alianța USR Plus, prin adresa fără număr, înregistrată la BEC 63 Valea Viilor sub numărul 119/13.09.2020, a formulat următoarele propuneri:
    • Secția 373 Valea Viilor:
     • Denghel Codruța Nicoleta;
     • Butian Teodor ;
    • Secția 374 Motiș:
     • Morariu Dumitru Gheorghe;
     • Cârstea Valeriu;
    • Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, prin corespondența electronică transmisă la data de 12.09.2020, ora 20:32, înregistrată la BEC 63 Valea Viilor sub numărul 120/13.09.2020, a formulat următoarele propuneri:
     • Secția 373 Valea Viilor:
      • Nariță Ioan;
     • Secția 374 Motiș:
      • Nariță Ioan-Elemer;
     • Partidul Alianța Liberalilor și Democraților, prin adresa fără număr, înregistrată la BEC 63 Valea Viilor sub numărul 124/14.09.2020, a formulat următoarele propuneri:
      • Secția 373 Valea Viilor:
       • Pologea Ioan;
      • Secția 374 Motiș:
       • Boroncoi Elena;
      • Partidul Pro România, prin corespondența electronică transmisă la data de 13.09.2020, ora 22:08, înregistrată la BEC 63 Valea Viilor sub numărul 125/14.09.2020, a formulat următoarele propuneri:
       • Secția 373 Valea Viilor:
        • Urdă Achim;
       • Secția 374 Motiș:
        • Sărășan Ovidiu Răzvan;
       • Partidul Mișcarea Populară, prin adresa fără număr, înregistrată la BEC 63 Valea Viilor sub numărul 133/17.09.2020, a formulat următoarele propuneri:
        • Secția 373 Valea Viilor:
         • Vesa Ioan;
        • Secția 374 Motiș:
         • Lazăr Traian.

Se constată că toate propunerile au fost formulate în termenul stabilit (până cel târziu 23.09.2020, orele 23:59:59), și că acestea provin de la competitori electorali implicați în alegerile organizate pentru funcțiile elective de la nivel local – comuna Valea Viilor și de la nivelul Județului Sibiu, având astfel vocația de a-și desemna reprezentanți în birourile electorale ale secțiilor de votare din circumscripția locală; în consecință, se va proceda la analizarea acestor propuneri pe fond.

Un prim aspect este sesizat de dna Racoți Marcela Brândușa, care  arată că numitul Nariță Ioan, persoană propusă de UDMR ca și membru în Biroul Electoral al Secției de Votare nr. 373, este afin de grad 2 (cumnat) cu unul dintre competitorii electorali  înscriși pe listele de consilieri locali ai PNL, respectiv Rada David – poziția 5. Se arată și că dl. Narița Ioan este frate cu numita Rada Mirela, soția candidatului Rada David.

Președintele Biroului Electoral de Circumscripție informează pe cei prezenți că, urmare a discuțiilor din data de 18.09.2020, s-a comunicat aspectul semnalat către UDMR – Organizația Județeană Sibiu. Prin corespondența electronică transmisă la data de 21.09.2020, înregistrată la B.E.Circ. Valea Viilor sub numărul 148/2020, UDMR, prin Attila Fazekas a precizat: am vorbit cu domnul Narița și cumnatul lui este candidat, deci nu se află într-o rudenie de gradul I cu candidatul.

Reprezentanții partidelor politice prezenți la ședință susțin, în mod unitar, că dl. Narița Ioan este cumnat cu candidatul Rada David, dl Narița fiind frate cu soția candidatul anterior menționat.

Dl. Narița Ioan nu s-a prezentat la ședință pentru a da relații cu privire la aspectele mai sus sesizate.

Art. 405 Noul Cod civil definește afinitatea ca fiind legătura dintre un soț și rudele celuilalt soț, precum și că rudele soțului sunt în aceeași linie și același grad afinii celuilalt soț.

În baza acestor prevederi legale, se constată că un cumnat (fratele soției) este afin de gradul doi cu soțul acesteia, în condițiile în care frații sunt rude de grad doi.

Potrivit art. 25 alin. 2 din Legea115/2015, Birourile electorale sunt alcătuite numai din cetățeni cu drept de vot.  Candidatul, soțul, soția, rudele sau afinii până la gradul al doilea inclusiv (s.n.) nu pot fi membri ai birourilor electorale.

Se arată și că legea nu face nicio referire la apartenența politică a candidatului și membrului biroului electoral aflat în stare de incompatibilitate, singura referire făcându-se doar la legătura de rudenie sau afinitate.

Raportat la textele de lege mai sus menționate, reiese faptul că reprezentantul propus de UDMR pentru a face parte din Biroul Electoral al Secției de Votare nr. 373 Valea Viilor, în persoana d-lui Narița Ioan, este incompatibil cu funcția pentru care a fost propus.

Persoanele prezente le ședință nu au de făcut alte precizări cu privire la aspectele mai sus prezentate.

Ca urmare a celor mai sus precizate, în conformitate  cu dispozițiile art. 8  alin. 5 din Hotărârea nr 2/2020 a Biroului Electoral Central privind Regulamentul de funcționare a birourilor electorale, președintele supune la vot admiterea sau respingerea propunerii UDMR privind persoana d-lui Narița Ioan, pentru a face parte din Biroul Electoral al Secției de Votare nr. 373 Valea Viilor.

Toți cei prezenți votează, în unanimitate, pentru respingerea propunerii, dată fiind starea de incompatibilitate a persoanei în cauză, în raport cu prevederile art. 25 alin. 2 din Legea 115/2015.

În continuare s-a adus la cunoștința celor prezenți că procedura prevăzută de Legea 115/2015, în coroborare cu Hotărârea BEC nr. 110/2020, impune completarea birourilor în patru etape. Potrivit Hotărârii BEC 111/2020, completarea Birourilor electorale ale secțiilor de votare se face cu câte un singur reprezentant al fiecărui competitor electoral, dispoziții care sunt incidente, în situația de față, în ceea ce privește propunerile formulate de Alianța USR PLUS, care a indicat câte două persoane pentru fiecare secție de votare (PSD și PNL, deși au indicat câte două persoane pentru fiecare secție, au precizat că doar prima persoană indicată este propunere, cea de-a doua persoană fiind rezervă; ceilalți competitori electorali au indicat câte o singură persoană pentru fiecare secție de votare). Date fiind aceste dispoziții, în procedura de completare a birourilor electorale, se va ține seama de prima propunere formulată de Alianța USR PLUS.

S-a adus la cunoștința celor prezenți că din adresa înregistrată la B.E.Circ. Valea Viilor cu numărul 133/17.09.2020, reiese că la nivel parlamentar, PSD, PNL, USR și UDMR au grupuri parlamentare în ambele Camere ale Parlamentului, că ALDE și PMP au obținut reprezentare parlamentară la alegerile parlamentare din decembrie 2016, și că Pro România are mai mult de 10 deputați în Camera Deputaților.

În baza celor mai sus indicate, președintele arată că va completa Birourile Electorale ale Secțiilor de Votare cu reprezentanții competitorilor electorali mai sus indicați, după cum urmează :

 1. Pentru Secția de votare nr. 373 Valea Viilor
  1. Etapa I: reprezentanții competitorilor electorali care au grupuri parlamentare în ambele Camere ale Parlamentului (PSD, PNL, UDMR, Alianța USR PLUS)
   1. Lăcătuș Alina – reprezentant PNL ;
   2. Bobar Doina –Liliana – reprezentant PSD;
 • Denghel Codruța Nicoleta – reprezentant Alianța USR PLUS
 1. Etapa a II-a: reprezentanții competitorilor electorali care au obținut reprezentare parlamentară la scrutinul anterior (ALDE, PMP);
  1. Pologea Ioan – reprezentant ALDE;
  2. Vesa Ioan – reprezentant PMP;
 2. Etapa a III-a : reprezentanți ai competitorilor electorali care au ca membrii cel puțin 6 senatori sau 10 deputați (Pro România)
  1. Urdă Achim – reprezentant Pro Romania.

 

 1. Pentru Secția de votare nr. 374 Motiș:
  1. Etapa I: reprezentanții competitorilor electorali care au grupuri parlamentare în ambele Camere ale Parlamentului (PSD, PNL, UDMR, Alianța USR PLUS)
   1. Burcea Costel Adalbert – reprezentant PSD;
   2. Rus Rodica – reprezentant PNL;
 • Narița Ioan-Elemer – reprezentant UDMR;
 1. Morariu Dumitru Gheorghe – reprezentant Alianța USR PLUS
 1. Etapa a II-a: reprezentanții competitorilor electorali care au obținut reprezentare parlamentară la scrutinul anterior (ALDE, PMP);
  1. Boroncoi Elena – reprezentant ALDE;
  2. Lazăr Traian – reprezentant PMP;
 2. Etapa a III-a : reprezentanți ai competitorilor electorali care au ca membrii cel puțin 6 senatori sau 10 deputați (Pro România)
  1. Sărășan Ovidiu Răzvan – reprezentant Pro România.

Se constată că la nivelul Biroului Electoral de Circumscripție nu există formulate propuneri care s-ar putea încadra în etapa a IV-a de completare.

Ordinea a fost stabilită ca urmare a numărului total de candidați propuși de fiecare competitor electoral pentru funcțiile elective la nivelul comunei și la nivel județean, cu precizarea că în ceea ce privește propunerile formulate de PSD și PNL, ordine a fost stabilită prin tragere la sorți de locțiitorul Biroului Electoral al Secției 373 Valea Viilor și președintele Biroului Electoral al Secției de Votare 374 Motiș, în condițiile în care  fiecare din formațiuni a propus un număr total de 56 de candidați.

S-a exclus din procedura de completare dl. Narita Ioan, propunerea formulată de  UDMR pentru Biroul Electoral al Secției de Votare 373 Valea Viilor, date fiind cele anterior precizate.

În conformitate  cu dispozițiile art. 8  alin. 5 din Hotărârea nr 2/2020 a Biroului Electoral Central privind Regulamentul de funcționare a birourilor electorale, președintele supune la vot problema de pe ordinea de zi, respectiv completarea birourilor electorale ale secțiilor de votare, în modalitatea mai sus arătată:

 • cu nouă voturi (unanimitate) s-a votat completarea birourilor electorale ale secțiilor de votare cu următoarele persoane:
 • Pentru Secția de votare nr. 373 Valea Viilor:
  • Lăcătuș Alina – reprezentant PNL ;
  • Bobar Doina –Liliana – reprezentant PSD;
  • Denghel Codruța Nicoleta – reprezentant Alianța USR PLUS
  • Pologea Ioan – reprezentant ALDE;
  • Vesa Ioan – reprezentant PMP;
  • Urdă Achim – reprezentant Pro Romania.

 

 • Pentru Secția de votare nr. 374 Motiș:
  • Burcea Costel Adalbert – reprezentant PSD;
  • Rus Rodica – reprezentant PNL;
  • Narița Ioan-Elemer – reprezentant UDMR;
  • Morariu Dumitru Gheorghe – reprezentant Alianța USR PLUS
  • Boroncoi Elena – reprezentant ALDE;
  • Lazăr Traian – reprezentant PMP;
  • Sărășan Ovidiu Răzvan – reprezentant Pro România.

În aceste condiții, în baza art. 30 alin. 7 din Legea 115/2015, se declară ca legal constituite Birourile Electorale ale Secțiilor de Votare nr. 373 Valea Viilor și 374 Motiș, prin includerea în componența acestora și a reprezentanților competitorilor electorali mai sus nominalizați.

Prezentul proces verbal constituie actul de învestitură al membrilor Birourilor Electorale ale Secțiilor de Votare nr. 373 Valea Viilor și 374 Motiș, în acord cu prevederile art.  30 alin. 8 din Legea 115/2015.

Prezentul proces-verbal poate fi contestat conform prevederilor art. 41 alin. 1 din Legea nr.115/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul proces verbal a fost încheiat  în  conformitate cu dispozițiile art. 10 din Hotărârea nr. 2/2020 a Biroului Electoral Central privind Regulamentul de funcționare a birourilor electorale și va fi afișat la sediul Biroului Electoral de Circumscripție nr. 63 Valea Viilor, dar și pe pagina de internet a Primăriei Valea Viilor.

 

Președinte

Vîlcea Lucian George

 

Last modified: 28 decembrie 2020

Comments are closed.

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close