Bun venit in Comuna Valea Viilor

Alegeri pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020- DELIMITAREA SECȚILOR DE VOTARE

30 octombrie 2020

ROMANIA

JUDEȚUL SIBIU

COMUNA  VALEA VIILOR

P R I M A R

 

DISPOZIȚIA   NR.  88/2020

privind delimitarea  și  numerotarea  secților de votare pentru organizarea și desfășurarea alegerilor  pentru Senat și Camera Deputaților  din  anul 2020

  

Pinte Ilie  Avram – primarul  comunei Valea Viilor, județul Sibiu.

Având în vedere :

  • Referatul nr. 1659/30.10.2020 întocmit de Secretarul comunei  Valea Viilor ;
  • Adresa nr. 18565/27.10.2020 a Instituției Prefectului –Județul Sibiu;

Potrivit prevederilor :

  • 20 alin.5) și art. 120 din Legea nr. 208/2015 pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru  organizarea  și  funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare;
  • G. nr. 744/03.09.2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat  și Camera  Deputaților din anul 2020;
  • G. nr. 745/2020 entru aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020 (punctul 93);

        În temeiul  art.196, alin.1), lit. b) din  O.U.G.57/2019 privind Codul administrativ ,

 

DISPUNE:

 

Art.1. Se  delimitează și se numerotează secțiile de votare din Comuna Valea Viilor, pentru  pentru organizarea și desfășurarea alegerilor  pentru Senat și Camera Deputaților

din  anul 2020, conform anexei, ce face parte integrantă  din prezenta Dispoziție .

Art.2. La data  intrării în vigoare a prezentei Dispoziții, se abrogă orice alte dispoziții contrare.

Art.3. Prezenta dispoziție  poate fi atacată  potrivit prevederilor Legii  contenciosului administrativ  nr.544/2004, cu  modificările și completările ulterioare, cu respectectarea procedurii prealabile.

Art.4. Prezenta dispoziție  va  fi  comunicată Instituției Prefectului – Județul  Sibiu, Autorității Electorale Permanente și se aduce la cunoștință publică  prin intermediul Secretarului comunei Valea Viilor.

 

 

                                            Emisa la Valea  Viilor  în data de 30.10.2020

 

 

 

    PRIMAR,                                                               CONTRASEMNEAZĂ-

PINTE  ILIE AVRAM                                            SECRETARUL  GENERAL,

VIȘA MIRELA VIORICA

Last modified: 28 decembrie 2020

Comments are closed.

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close