Bun venit in Comuna Valea Viilor

Alegeri pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020

30 octombrie 2020

JUDEȚUL SIBIU

COMUNA  VALEA VIILOR

P R I M A R

 

DISPOZIȚIA  NR.  87 / 2020

 2020

privind stabilirea  locurilor speciale pentru  afişaj  electoral,  în vederea organizării şi desfăşurării   alegerilor  pentru Senat și Camera Deputaților

  din  anul 2020

 

 

Pinte Ilie  Avram – primarul  comunei Valea Viilor, județul Sibiu.

Având în vedere :

  • Referatul nr. 1655/30.10.2020 întocmit de Secretarul  comunei  Valea Viilor, privind stabilirea locurilor speciale pentru  afişajul electoral ;

Potrivit prevederilor :

  • Legii nr. 208/2015 pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din anul 2020;
  • Tinând cont de H. G. nr. 744/03.09.2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat  și aCamera  Deputaților din anul 2020;
  • În temeiul  155, alin.1), lit. a) , art. 156 alin. 1 )  şi art. 196, alin.1),  lit. b)  din Ordonanţa de Urgenţa  a  Guvernului nr. 57 /2019 privind Codul administrativ,

 

DISPUNE:

 

Art.1. Pentru desfăşurarea alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din  anul 2020  se  stabilesc  locurile speciale  de afişaj  electoral  în  comuna Valea Viilor,   după cum  urmează :

  • VALEA VIILOR
  • Gazeta de  stradă
  • MOTIŞ
  • Cămin cultural

Art.2. Afişajul se va face pe panourile  montate potrivit art.1) din prezenta  dispoziţie şi vor fi utilizate de partidele politice,  alianțele politice și alianțelor electorale sau organizaților minorităților naționale care participă la alegeri și candidaților independenți .

 

Art.3. Este interzisă utilizarea de către un partid politic,  alianță politică, alianță electorală sau organizație a cetățenilor aparținând  minorităților naționale care participă la alegeri ori candidat  independent a locurilor speciale de afișaj electoral, astfel încât să impiedice folosirea acestora de către un alt partid politic, alianță  politică, alianță electorală,  sau organizație a cetățenilor aparținând  minorităților naționale care participă la alegeri ori candidat  independent.

            Art. 4.În alte locuri decât cele stabilite conform art. 1), afișajul electoral este permis numai cu acordul proprietarilor, administratorilor sau, după caz, al deținătorilor.

 

Art.5.  Prezenta dispoziție  va  fi  comunicată Instituției Prefectului – Județul  Sibiu, Autorității Electorale Permanente și se aduce la cunoștință publică  prin intermediul Secretarului general al comunei Valea Viilor.

 

                                                            Emisa la Valea  Viilor  în data de   30.10.2020

 

                 PRIMAR,                                                           CONTRASEMNEAZĂ-

PINTE  ILIE AVRAM                                      SECRETARUL GENERAL,

VIȘA MIRELA VIORICA

 

Last modified: 28 decembrie 2020

Comments are closed.

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close