Bun venit in Comuna Valea Viilor

Proiect privind măsurile de protecție care se vor adopta în unitățile de învățământ din 14 septembrie 2020

26 august 2020

Ministerul Sănătății a publicat normele sanitare pentru începerea școlii

Ministerul Sănătății a pus în dezbatere marți, 18 august, proiectul în care sunt cuprinse măsurile de protecție care se vor adopta în unitățile de învățământ din 14 septembrie, când va începe noul an școlar. Potrivit documentului, școlile trebuie să identifice spațiile de care dispun sau de care ar avea nevoie în plus, înainte de deschidere, iar principiul de urmat este „1 clasă de elevi = 1 sală de clasă”.

Documentul publicat conține un set de “principii generale”.

“Principiile generale care stau la baza normelor de protecție a sănătății populației în contextului epidemiei cu noul coronavirus sunt protecția individuală, protecția colectivă, combaterea prin orice mijloc a transmiterii comunitare a germenilor și izolarea celor bolnavi și contaminați.

Măsurile esențiale pentru atingerea scopului reprezentat de prevenirea/limitarea pe cât posibil a îmbolnăvirii, includ : – Igienă riguroasă a mâinilor; – Măsuri ferme de curățenie și dezinfecție în unitatea de învățământ; – Purtarea măștii de protecție atât de către elevi, cât și de către întregul personal pe toată perioada atunci când se află în interiorul unității de învățământ; – Limitarea contactului dintre elevi din clase diferite. Evitarea schimbării sălii de clasă de către elevi pe parcursul unei zile. Principiul de urmat este „1 clasă de elevi = 1 sală de clasă; – Asigurarea unei distanțări de minimum 1 metru sau montarea unor separatoare în situația în care asigurarea distanței de 1 metru nu este posibilă; – În vederea păstrării distanței fizice, fiecare copil își va păstra același loc în bancă pe tot parcursul prezenței în clasă; – Informarea permanentă a personalului, elevilor și părinților / aparținătorilor cu privire la măsurile de protecție împotriva infecției SARS-CoV-2; – Necesitatea izolării la domiciliu a elevilor, în cazul apariției febrei sau a altor simptome de suspiciune COVID-19 (tuse, dificultate în respirație, pierderea gustului și a mirosului) la elev sau la un alt membru al familiei”, se arată în preambulul actului pus în dezbatere.

Pregătirea unităților de învățământ înainte de deschidere

Unitățile de învățământ trebuie să urmeze mai multe reguli pentru organizarea accesului în instituție, organizarea claselor, spațiilor comune, curții și a grupurilor sanitare.

Conform proiectului, fiecare unitate de învățământ va identifica spațiile de care dispune și care pot fi folosite în procesul de învățământ, precum și un spațiu pentru izolarea temporară a cazurilor suspecte. Împreună cu autoritățile administrației publice locale pot fi identificate, la nevoie, spații suplimentare, necesare desfășurării procesului educativ; b) Organizarea spațiilor (sălilor de clasă), cu așezarea băncilor astfel încât să se asigure distanțarea fizică de 1 metru între elevi sau dotarea băncilor cu separator în situația în care distanțarea fizică nu poate fi asigurată; c) Stabilirea circuitelor funcționale; d) Organizarea spațiilor de recreere; e) Evaluarea necesarului de resurse umane; f) Asigurarea materialelor de curățenie, igienă și dezinfecție; g) Asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale de protecție pentru elevi și personal; h) Instruirea personalului pentru aplicarea planului de măsuri”. Următorul capitol prevede măsuri de protecție în școli, în funcție de spații și activități. În acest context, conducerea unității de învățământ va desemna un responsabil, dintre angajații unității de învățământ, care coordonează activitățile de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2 la nivelul unității. Acesta va fi în permanentă legătură cu personalul medico-sanitar, cu reprezentanții Inspectoratelor Școlare Județene / al municipiului București, ai Direcțiilor de Sănătate Publică, ai Autorităților Publice Locale și ai CJCCI, respectiv CMBCCI.

Organizarea spațiilor pentru asigurarea distanțării fizice

Organizarea circuitelor în interiorul școlii (curte, săli de clasă, coridoare,etc) prin demarcare cu benzi vizibile care să asigure ”trasee prestabilite” de intrare, deplasare în interiorul unității de învățământ și de părăsire a acesteia, facilitând păstrarea unei distanțe fizice între elevi. Vor fi amplasate indicatoare vizibile și ușor de înțeles (panouri, săgeți etc). Vor fi limitate întâlnirile între elevi, prin stabilirea unor zone de așteptare, astfel încât să fie asigurată distanțarea fizică. La intrarea în școală și pe coridoare, la intrarea în fiecare clasă vor fi așezate dispensere/flacoane cu soluție dezinfectantă pentru mâini, astfel încât să fie facilitată dezinfecția frecventă. La intrarea în școală și în toate locurile cu o bună vizibilitate vor fi afișate materiale de informare (postere) privind măsurile de igienă/protecție. Ușile vor fi menținute deschise, dacă este posibil, pentru a evita punctele de contact. Acest principiu nu trebuie să împiedice aplicarea regulilor de evacuare în caz de incendiu (spre exemplu, ușile de incendiu neutilizate vor fi menținute închise). Ușile claselor vor fi menținute deschise până la sosirea tuturor elevilor.

Organizarea sălilor de clasă

Sala de clasă va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanțarea fizică între elevi, ceea ce implică următoarele: eliminarea mobilierului care nu este necesar; dispunerea mobilierului astfel încât să fie obținută distanțarea de minimum 1 metru între elevi sau montarea de separatoare transparente în situația în care distanțarea nu este posibilă; stabilirea modurilor de ocupare a sălii de clasă în funcție de numărul de elevi (realizarea oglinzii clasei); băncile vor fi poziționate astfel încât elevii să nu stea față în față;Băncile vor fi poziționate astfel încât să nu fie blocat accesul în sala de clasă. Va fi păstrată componența grupelor/claselor. Elevul va putea schimba clasa/grupa pe perioada semestrului doar în situații justificate. Contactul între preșcolarii/elevii din grupe/clase diferite va fi evitat;

Locurile din clasă trebuie sa fie fixe, după aranjarea elevilor în bănci, aceștia nu vor mai schimba locurile între ei pe toată perioada cursurilor. Vor fi limitate deplasările în clasă, pe cât posibil. Este interzis schimbul de obiecte personale; Întâlnirile dintre elevi vor fi limitate în perimetrul clasei, spre exemplu prin stabilirea unui sens de circulație în interiorul clasei, care poate să fie indicat prin marcaje aplicate pe podea. Va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor timp de minimum 30 minute, apoi în timpul recreatiilor minimum 10 minute și la finalul zilei. Trebuie evitate experimentele practice care necesită mișcare și/sau interacțiune
strânsă între elevi. Elevii nu se vor muta din clasa de bază în laboratoare; Elevii și personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască atât în timpul orelor de curs, cât și în timpul recreației, atunci când se află în interiorul unității de învățământ.

Organizarea grupurilor sanitare

Acolo unde este posibil, se va asigura decalarea pauzelor încât să fie limitat numărul de
persoane prezente în grupurile sanitare și în curtea școlii, cu scopul respectării
distanțării fizice. Va fi gestionat fluxul de elevi care merg la toaletă (plecarea și întoarcerea de la/la clasă, evitarea aglomerării în interiorul grupului sanitar). Se va verifica în permanență dacă grupurile sanitare permit elevilor și membrilor
personalului să-și spele (cu apă și săpun lichid) sau să își dezinfecteze mâinile; sunt
recomandate prosoapele de hârtie de unică folosință. Sunt interzise uscătoarele
electrice de mâini și prosoapele pentru mâini din material textil), transmite edupedu.ro.

Ghidul complet poate fi consultat pe: http://www.ms.ro/wp-content/uploads/2020/06/Recomand%C4%83ri-pentru-m%C4%83surile-de-protec%C8%9Bie-care-trebuie-aplicate-pentru-reluarea-activit%C4%83%C8%9Bilor-%C3%AE.pdf

Last modified: 28 decembrie 2020

Comments are closed.

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close