Bun venit in Comuna Valea Viilor

ALEGERI LOCALE 2020

18 septembrie 2020

Biroul Electoral de Circumscripție nr. 63 – comuna Valea Viilor 

H O T Ă R Â R E A  NR.  14                                                                               

Din 18 septembrie 2020

 

Având în vedere  dispozițiile art. 25-32 din Legea nr 115/2015  pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali,

Având în vedere :

  1. Sesizarea formulata de Blocul Unității Naționale Sibiu privind nerespectarea prevederilor legale de către PNL, legate de amplasarea afișelor electorale în număr mai mare decât cel prevăzut de lege, pe panoul electoral din localitatea Motiș, dar și privind încălcarea dreptului la propria afișare – panou subdimensionat;
  2. Dispozițiile art. 79 alin. 1 și 2 din Legea 115/2015, potrivit cărora:
    (1) Primarii sunt obligaţi ca până la începerea campaniei electorale să stabilească, prin dispoziţie, locuri speciale pentru afişaj electoral şi să asigure amplasarea de panouri electorale în cadrul acestora, ţinând seama de numărul partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice şi alianţelor electorale care declară că depun liste de candidaţi, candidaturi pentru funcţia de primar şi de preşedinte al consiliului judeţean, precum şi de candidaţii independenţi. Aceste locuri trebuie să fie situate în zone frecventate de cetăţeni, fără stânjenirea circulaţiei pe drumurile publice şi a celorlalte activităţi din localităţile respective.

(2)Primarii sunt obligaţi să monteze panouri pentru afişajul electoral în fiecare subdiviziune a unităţii administrativ-teritoriale.

(3)Utilizarea locurilor de afişaj electoral este permisă partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale sau organizaţiilor minorităţilor naţionale care participă la alegeri şi candidaţilor independenţi.

(4)Este interzisă utilizarea de către un partid politic, alianţă politică, alianţă electorală sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri ori candidat independent a locurilor speciale de afişaj electoral, astfel încât să împiedice folosirea acestora de către un alt partid politic, alianţă politică, alianţă electorală sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri ori candidat independent. Pe un panou electoral, fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri ori fiecare candidat independent poate aplica un singur afiş electoral.

(5)Un afiş electoral amplasat în locurile prevăzute la alin. (1) nu poate depăşi dimensiunile de 500 mm o latură şi 350 mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o reuniune electorală, 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură.

(6)În alte locuri decât cele stabilite conform alin. (1), afişajul electoral este permis numai cu acordul proprietarilor, administratorilor sau, după caz, al deţinătorilor.

(7)Sunt interzise afişele electorale care combină culori sau alte semne grafice, astfel încât să evoce simbolurile naţionale ale României ori ale altui stat.

(8)Primarul, cu sprijinul poliţiei locale sau cu sprijinul efectivelor Ministerului Afacerilor Interne, în localităţile unde poliţia locală nu este constituită, este obligat să asigure integritatea panourilor, afişelor electorale şi a altor materiale de propagandă electorală amplasate în locuri autorizate..

Dispozițiile art. 80 din Legea115/2015, potrivit cărora:

(1)Birourile electorale de circumscripţie veghează la corecta desfăşurare a campaniei electorale în circumscripţia în care funcţionează.

(2)Birourile electorale de circumscripţie soluţionează ….plângerile privind încălcarea prevederilor art. 64, 65 şi 79 (s.n.).

(3)Dacă biroul electoral de circumscripţie consideră, cu ocazia soluţionării plângerii, că este necesară luarea unor măsuri administrative sau aplicarea unor sancţiuni contravenţionale ori penale, sesizează autorităţile competente.

(4)Împotriva hotărârilor pronunţate de birourile electorale în materia campaniei electorale se poate face contestaţie în termen de 48 de ore de la data afişării, care se depune la biroul electoral ierarhic superior. Hotărârea este definitivă.

(5)Soluţionarea plângerilor şi a contestaţiilor se face în termen de 3 zile de la înregistrarea lor, iar hotărârile date se publică în presă şi se afişează în mod vizibil la sediul biroului electoral care le-a emis.

(6)Partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice, alianţele electorale, candidaţii independenţi sau primarii, după caz, au obligaţia de a duce la îndeplinire hotărârile definitive ale birourilor electorale, în materia campaniei electorale, de îndată după comunicare.;

  1. dispozițiile pct. 65 din HG 576/2020 pentru aprobarea programului calendaristic, potrivit căruia campania electorală pentru alegerile locale din data de 27.09.2020 a început în data de 28.08.2020;
  2. Dispoziția Primarului comunei Valea Viilor nr. 64/19.08.2020, înregistrată al BEC cu numărul 64/19.08.2020, la nivelul comunei Valea Viilor au fost stabilite locurile speciale de afișaj electoral pentru alegerile autoritățile administrației publice locale din 2020 în satul Valea Viilor – gazeta de stradă, și în satul MOTIȘ – Căminul Cultural;
  3. constatările efectuate de dl. Bîrză Nicolae Traian în cursul zilei de 18.09.2020, privind existența unui afiș electoral al competitorului electoral Blocul Unității Naționale Sibiu pe panoul în litigiu, conform fotografiilor anexate, dar și existența de spațiul pe panoul respectiv, ce poate fi folsit de alți competitori electorali pentru propriul afișaj;

Biroul Electoral de Circumscripție nr.  63 Valea Viilor, în unanimitate:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.  Respingerea ca neîntemeiată a sesizării formulate de competitorul electoral Blocul Unității Naționale Sibiu privind nerespectarea  prevederilor legale de către PNL, legate de amplasarea afișelor electorale în număr mai mare decât cel prevăzut de lege, pe panoul electoral din localitatea Motiș, dar și privind încălcarea dreptului la propria afișare – panou subdimensionat.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi afișată la fișierul de la sediul Biroului Electoral de Circumscripție și va fi publicată pe pagina de internet a Primăriei Valea Viilor. Un exemplar din prezenta hotărâre va fi comunicat și competitorului electoral Blocul Unității Naționale, la adresa de email de la care a fost transmisă sesizarea inițială.

Art. 3. Cu drept de contestație împotriva prezentei hotărâri, în termen de 24 de ore de la data afișării, potrivit art.  80 alin. 4 din Legea 115/2015 coroborat cu art. 2 alin. 3 din Legea 84/2020. Contestația se depune la Biroul Electoral Județean Sibiu.

 

Redactată azi, 18.09.2020, în două exemplare.

Nr. 14/18.09.2020.

 

 

Președinte

Vîlcea Lucian George

 

Last modified: 28 decembrie 2020

Comments are closed.

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close