Bun venit in Comuna Valea Viilor

Alegeri locale 2020

14 august 2020

Biroul Electoral de Circumscripție nr. 63 – comuna Valea Viilor 

 

H O T Ă R Â R E A  NR.  2

 Din  13 august 2020

Având în vedere  dispozițiile art. 25-32 din Legea nr 115/2015  pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali,

Luând în considerare dispozițiile art. 27 alin. 1 lit. e și art. 49  din Legea 115/2015, dar și art. 3 din Legea 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale și pentru modificarea art. 151 alin. 3 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 9 din Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 2/03.08.2020 privind aprobarea  Regulamentului de organizare și funcționare a birourilor electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2020,

Biroul Electoral de Circumscripție nr.  63 Valea Viilor, în unanimitate,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Numărul minim de susținători necesar pentru depunerea candidaturilor partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidaturilor independente, este de 50.

Art. 2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare  la avizier și prin publicare pe pagina de internet a Primăriei comunei Valea  Viilor.

Redactată azi, 13.08.2020, în două exemplare.

Nr. 2/13.08.2020.

Președinte                                                   Locțiitor

Vîlcea Lucian George                                 Bîrză Nicolae  Traian

 

Last modified: 28 decembrie 2020

Comments are closed.

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close