Bun venit in Comuna Valea Viilor

Alegeri locale -Hotararea 13/2020

30 august 2020

H O T Ă R Â R E A  NR.  13

                                                                                                           

Din 30 august 2020

 

Având în vedere  dispozițiile art. 25-32 din Legea nr 115/2015  pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali,

 

Având în vedere :

  1. sesizarea formulată de Uniunea Salvați România privind lipsa panoului electoral în localitatea Motiș, com. Valea Viilor, înregistrată la Biroul Electoral de Circumscripție Valea Viilor cu numărul 94/29.08.2020;
  2. Dispozițiile art. 79 alin. 1 și 2 din Legea 115/2015, potrivit cărora:
    (1) Primarii sunt obligaţi ca până la începerea campaniei electorale să stabilească, prin dispoziţie, locuri speciale pentru afişaj electoral şi să asigure amplasarea de panouri electorale în cadrul acestora (s.n.), ţinând seama de numărul partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice şi alianţelor electorale care declară că depun liste de candidaţi, candidaturi pentru funcţia de primar şi de preşedinte al consiliului judeţean, precum şi de candidaţii independenţi. Aceste locuri trebuie să fie situate în zone frecventate de cetăţeni, fără stânjenirea circulaţiei pe drumurile publice şi a celorlalte activităţi din localităţile respective.

(2)Primarii sunt obligaţi să monteze panouri pentru afişajul electoral în fiecare subdiviziune a unităţii administrativ-teritoriale.

 

Dispozițiile art. 80 din Legea 115/2015, potrivit cărora:

(1)Birourile electorale de circumscripţie veghează la corecta desfăşurare a campaniei electorale în circumscripţia în care funcţionează.

(2)Birourile electorale de circumscripţie soluţionează ….plângerile privind încălcarea prevederilor art. 64, 65 şi 79 (s.n.).

(3)Dacă biroul electoral de circumscripţie consideră, cu ocazia soluţionării plângerii, că este necesară luarea unor măsuri administrative sau aplicarea unor sancţiuni contravenţionale ori penale, sesizează autorităţile competente.

(4)Împotriva hotărârilor pronunţate de birourile electorale în materia campaniei electorale se poate face contestaţie în termen de 48 de ore de la data afişării, care se depune la biroul electoral ierarhic superior. Hotărârea este definitivă.

(5)Soluţionarea plângerilor şi a contestaţiilor se face în termen de 3 zile de la înregistrarea lor, iar hotărârile date se publică în presă şi se afişează în mod vizibil la sediul biroului electoral care le-a emis.

(6)Partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice, alianţele electorale, candidaţii independenţi sau primarii, după caz, au obligaţia de a duce la îndeplinire hotărârile definitive ale birourilor electorale, în materia campaniei electorale, de îndată după comunicare.;

 

  1. dispozițiile pct. 65 din HG 576/2020 pentru aprobarea programului calendaristic, potrivit cărora campania electorală pentru alegerile locale din data de 27.09.2020 a început în data de 28.08.2020;
  2. Dispoziția Primarului comunei Valea Viilor nr. 64/19.08.2020, înregistrată la BEC cu numărul 64/19.08.2020, potrivit căreia la nivelul comunei Valea Viilor au fost stabilite locurile speciale de afișaj electoral pentru alegerile autoritățile administrației publice locale din 2020 în satul Valea Viilor – gazeta de stradă, și în satul MOTIȘ – Căminul Cultural;
  3. constatările personale ale membrilor Biroului Electoral de Circumscripție nr. 63 Valea Viilor, din data de 30.08.2020, orele 10:20, potrivit cărora în zona Căminului Cultural Motiș nu există amplasat un panou electoral;

 

Biroul Electoral de Circumscripție nr.  63 Valea Viilor, în unanimitate/cu majoritate de voturi:

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1.  Sesizarea formulată de USR Valea Viilor privind  lipsa panoului electoral din satul Motiș, com. Valea Viilor – zona căminului cultural este admisibilă și întemeiată.

Art. 2. În vederea remedierii neajunsului, va fi sesizat Primarul comunei Valea Viilor, pentru amplasarea unui panou electoral în zona Căminului Cultural Motiș, care să respecte condițiile prevăzute de lege legate de dimensiune și poziționare, ținându-se seama de numărul total al formațiunilor politice și candidaților participanți la scrutinul electoral din data de 27.09.2020.

Art. 3. Termenul stabilit de Biroul Electoral de Circumscripție pentru amplasarea panoului este de 24 de ore de la primirea înștiințării de către Primarul comunei Valea Viilor.

Art. 4. Se informează Primarul comunei Valea Viilor că, în situația în care măsura mai sus dispusă nu va fi îndeplinită în termenul prevăzut în cuprinsul hotărârii, există posibilitatea sancționării contravenționale, în conformitate cu dispozițiile art. 108 lit. y din Legea 115/2015.

Art. 5. După remedierea neajunsului constatat, Primarul comunei Valea Viilor va notifica Biroul Electoral de Circumscripție 63 Valea Viilor cu privire la amplasarea panoului, făcând dovada amplasării efective a acestuia.

Art. 6 Prezenta hotărâre va fi afișată la fișierul de la sediul Biroului Electoral de Circumscripție și va fi publicată pe pagina de internet a Primăriei Valea Viilor. Un exemplar din prezenta hotărâre va fi comunicat și USR Valea  Viilor.

Art. 7. Cu drept de contestație împotriva prezentei hotărâri, în termen de 24 de ore de la data afișării, potrivit art.  80 alin. 4 din Legea 115/2015 coroborat cu art. 2 alin. 3 din Legea 84/2020. Contestația se depune la Biroul Electoral Județean Sibiu.

 

Redactată azi, 30.08.2020, în două exemplare.

Nr. 13/30.08.2020.

 

Președinte                                                      Locțiitor

Vîlcea Lucian George                                    Bîrză Nicolae  Traian

 

Membrii:

1.Porima Olivia                                                                  2.Butian Adriana

3.Anton Viorica- Anastasia                                                4.Săraşan Roxana-Maria

  1. Rusu Maria 6. Hentea Anişoara

 

Last modified: 28 decembrie 2020

Comments are closed.

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close